Procesverbalet

  Mbledhja e Kryesisë

  Kryesia e Kuvendit
  E Hënë, 22.01.2018 09:00
  Rendi i ditës


  1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme,


  2. Përgatitjet për seancë plenare:


  I. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare e mbajtur më 14 dhjetor 2017:

  1. Votimi i Raportit të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016,

  2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2016,

  3. Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2018,

  4. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

  5. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit për Ankesa.

   

  II. Përgatitjet për seancën plenare të radhës:

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

  4. Interpelanca e Kryeministrit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ta informuar Kuvendin në lidhje me gjuajtje me armë nga z. Dardan Gashi, zëvendëskryeministër dhe ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike,

  5. Shqyrtimi i Propozim-rezolutës për miratimin e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm - Agjenda 2030 për Kosovën,

  6. Shqyrtimi i parë i Projekt Kodit të Drejtësisë për të Mitur,

  7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kontrollin e brendshëm të financave publike,

  8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik,

  9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje,

  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-115 dhe me Ligjin Nr. 05/L-080,

  11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Azil,

  12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Standardizim,

  13. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016,

  14. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2016,

  15. Shqyrtimi i Strategjisë së Energjisë të Republikës së Kosovës 2017-2026,

  16. Zgjedhja e një (1) kandidati për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,

  17. Zgjedhja e 5 (pesë) zëvendësve të Avokatit të Popullit,

  18. Propozimi i Grupit Parlamentar të PDK-së për zëvendësimin e anëtarit në Komisionin për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit.

   

  III. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave

   

  Procesverbali