Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Marte, 16.01.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 22.12.2017;
  3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-019 për Standardizim;
  4. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.17/21 datë 22.12.2017 për emërimin e anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë;
  5. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
  6. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
  7. Te ndryshme;

   

  Procesverbali