Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Marte, 14.05.2019 10:00
    Rendi i ditës

    1. Gjendja në Telekomin e Kosovës dhe masat që i ka ndërmarrë Qeveria e Kosovës në zbatimin e Rezolutës nr. 06-R-013, datë 12. 7. 2018 lidhur me gjendjen financiare në Telekom dhe Postën e Kosovës 

    Transkripti