Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Mërkure, 13.03.2019 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar në lidhje me bllokimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Presidenti

    Transkripti