Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Marte, 05.03.2019 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara

    Transkripti