Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Shtune, 15.12.2018 14:00
    Rendi i ditës

     

    1. Kërkesa e 42 deputetëve për seancë të jashtëzakonshme për miratimin e Projekt-rezolutës mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë

    ProcesverbaliTranskripti