Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Premte, 16.11.2018 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar sipas kërkesës së 42 deputetëve për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme lidhur me dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës

    Transkripti