Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Mërkure, 05.09.2018 19:30
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e "shkëmbimit të territoreve" apo "korrigjim të kufijve" në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

    Transkripti