Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Mërkure, 07.03.2018 11:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR) për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit

    ProcesverbaliTranskripti