Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 25.01.2018 14:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

  4. Interpelanca e kryeministrit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ta informuar Kuvendin në lidhje me gjuajtje me armë nga z. Dardan Gashi, zëvendëskryeministër dhe ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike,

  5. Shqyrtimi i propozim-Rezolutës për miratimin e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm - Agjenda 2030 për Kosovën,

  6. Shqyrtimi i parë i projekt-Kodit të drejtësisë për të mitur,

  7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kontrollin e brendshëm të financave publike,

  8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik,

  9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje,

  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin 05/L-080,

  11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për azil,

  12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për standardizim,

  13. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016,

  14. Shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2016,

  15. Shqyrtimi i Strategjisë së Energjisë të Republikës së Kosovës 2017-2026,

  16. Zgjedhja e një (1) kandidati për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,

  17. Zgjedhja e 5 (pesë) zëvendësve të Avokatit të Popullit,

  18. Propozimi i grupeve parlamentare për zëvendësimin e anëtarëve në komisione parlamentare,

  19. Propozimi për emërimin e tre (3) anëtarëve në Komisonin për të Drejtat, Interesat e Komuniteve dhe për Kthim.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 9
  pika 11
  pika 12
  pika 13
  pika 14
  pika 15
  pika 20