Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Premte, 22.12.2017 14:00
    Rendi i ditës

    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018

    Transkripti