Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Enjte, 07.12.2017 10:00
    Rendi i ditës

    1. Shqyrtimi i Programit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, 2017-2021

    Transkripti