Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Marte, 03.10.2017 10:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
  4. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për formimin e komisioneve parlamentare dhe
  5. Interpelanca e Kryeministrit, Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së GP të LDK-së për ta informuar Kuvendin mbi akuzat publike të shfaqura ndaj ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, z. Nenad Rikalo.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 6