Transkriptet

  Seancë Konstitutive

  E Enjte, 03.08.2017 10:00
  Rendi i ditës

  1. Formimi i Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve të Deputetëve,
  2. Dhënia e betimit të deputetëve,
  3. Zgjedhja e kryetarit  dhe e nënkryetarëve të Kuvendit.

  Transkripti