Rezultatet e Zgjedhjeve të Përgjithshme

Periudha e gjashtë Legjislative

Gjithsej 119