Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 18.06.2019 11:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-176 për hetim parlamentar, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.