Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social

E Premte, 14.06.2019 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 25.03.2019;
3. Njoftimi i anëtarëve të komisionit, takimet e realizuara;
4. Përzgjedhja e ekspertit;
5. Të ndryshme.