Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Marte, 11.06.2019 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 27.5.2019,
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor per vitin 2018 nga Autoriteti rregullator per ujera ;
4. Votimi për Rekomandimin e auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqesisë.
5. Takimi me tre perfaqësues të Shoqatatve aksionare për farëra të kungujve, llaktofriza dhe të qumshtit.
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali