Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Enjte, 06.06.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2019,
3. Intervistimi i z. Agron Dida, Ekspert,
4. Intervistimi i z. Naim Maloku, Ekspert,
5. Intervistimi i z. Ismet Hamiti, Ekspert
6. Të ndryshme.