Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Enjte, 06.06.2019 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.5.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës - AKK për vitin 2018;
4. Njoftim nga përfaqsues të KOSTT-it, lidhur me sfidat e paraqitura për këtë ndermarrje publike pas miratimit të Ligjit për paga;
5. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandimet për mbikëqyrjen e zbatimit te Ligjit për Energjinë elektrike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali