Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 28.05.2019 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.5.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2018;
4. Diskutim lidhur me "Programin për zvogëlimin efektiv të barrës administrative ne legjislacion dhe ekonomi";
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali