Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Marte, 21.05.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara,

2. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e statusit të personave të plagosur në Kosovë, para periudhës së luftës. Të ftuar: Skender Reqica, ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, përfaqësues të Shoqatës dhe Hilmi Jashari Avokat i
Popullit.

3. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e peticionit të Kryesisë së Federatës së Sindikatave të Pavarura Elektrokosova (FSPE) për moszbatimin e vendimeve të Gjykatës për kthimin e punëtorëve në punë,

4. Të ndryshme.

 

Procesverbali