Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Marte, 07.05.2019 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.05.2019;
3. Hartimi i listë së dëshmitareve që do të dëgjohen në Komision;
4. Të ndryshme;