Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 29.03.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 22.02.2019;
3. Mbikqyrja e Ligjit Nr.06/L021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Diskutim rreth organizimit të një konference rajonale me Kryetarët e Komisioneve homologe dhe Kryetarët e Gjykatave të Auditimit të Shteteve të rajonit;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali