Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 26.03.2019 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë,05.03 dhe 06.03.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-075 për ndryshim plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
5. Shqyrtimi i Letër Rekomandimit të Avokatit të Popullit, nr. 67/2019;
6. Formimi i grupit punues për hartimin e Rregullores së punës së Komisionit;
7. Të ndryshme.