Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

E Marte, 19.03.2019 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Konstituimi i komisionit;
3. Diskutim lidhur me Planit e punës së Komisionit;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali