Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Enjte, 14.03.2019 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 27.02.2019
3. Diskutim lidhur me realizimin e Planit të Punës së Komisionit për tremujorin e parë
4. Të Ndryshme