Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Mërkure, 13.03.2019 10:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar në lidhje me bllokimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Presidenti

Transkripti