Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e jashtëzakonshme

E Marte, 12.03.2019 10:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara.