Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Hënë, 04.03.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi i Peticioneve,
3. Të ndryshme.