Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Marte, 12.02.2019 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 28.1.2019 dhe 30.1.2019;
3. Formimi i grupeve të punës sipas Planit të punës së Komisionit, për vitin 2019;
4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të ujit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali