Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Premte, 08.02.2019 12:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar në lidhje me rastin e ngacmimit seksual, përdhunimit seksual dhe abortit të paligjshëm ndaj të miturës dhe përgjegjësinë institucionale të Qeverisë së Kosovës

Transkripti