Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 11.02.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 25.1.2019 dhe 4.2.2019;
3. Takim i Komisionit me laborantët e FSHMN-së Departamenti i Kimisë;
4. Të ndryshme.

Procesverbali