Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 12.02.2019 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25 dhe 29.1.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike Qendrore për vitin 2017;
4. Diskutim për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali