Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 04.02.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 24.1.2019, 25.1.2019 dhe 28.1.2019;
  3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/22 për Kinematografinë;
  4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
  5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat;
  6. Të ndryshme.
Procesverbali