Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Premte, 28.12.2018 10:30 në sallën N 303

Rendi i ditës:


1.  Miratimi i rendit të ditës;
2.  Raportim i institucioneve ligjzbatuese lidhur me nderprerjet e energjisë elektrike;
3.  Raportim i institucioneve ligjzbatuese lidhur me çmimin e naftes;
4.  Të ndryshme.

 

Procesverbali