Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Mërkure, 26.12.2018 14:00

Rendi i ditës

1. Adresimi i Presidentit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesia e Tij, Hashim Thaçi, deputetëve të Kuvendit të Republikës të Kosovës

Transkripti