Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e jashtëzakonshme

E Mërkure, 26.12.2018 10:00

Rendi i ditës

1. Diskutim mbi dokumentin e përgatitur nga Qeveria e Republikës së Kosovës, si "Draft marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë".