Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Mërkure, 26.12.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 12.11.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-126 për pastërtinë e figurës së zyrtarëve të lartë në institucionet publike dhe të të zgjedhurve;
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/22 për Kinematografinë;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për Biblotekat;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali