Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 17.12.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi i Komisionit me Bordin e RTK-së;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali