Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 12.12.2018 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali