Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 11.12.2018 14:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 16. dhe 23.10.2018;
3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion për vitin 2019;
4. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
6. Shqyrtimi i kërkesës së NPN " HOXHA"lidhur me interpretimin e dispozitës ligjore të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Ndërtim;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali