Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Marte, 04.12.2018 10:00

Restoran Orion

RENDI I DITËS

Dëgjim Publik për Projektligjin për Inspektoratin e Punës