Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Hënë, 03.12.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
3. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
4. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Shqyrtimi i raportit me propozim-amendamente për Projektligjin Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali