Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Hënë, 03.12.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:


1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara,

2. Diskutim lidhur me shënimin e datës 3 dhjetor - Dita Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara. Të ftuar përfaqësues nga: Zyra për Qeverisje të Mirë, Institucioni i Avokatit të Popullit dhe Shoqatat e Personave me Aftësi të Kufizuara,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali