Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 21.11.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 24.09.2018 dhe 10.10.2018

3. Takim me ministrin e Ministris së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Skender Reçica

- Vonesat në përmbushjen e agjendës legjislative;

- Projeksionet buxhetore të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin 2019;

- Zbatimi i Ligjit për personat e dhunuar gjatë luftës;

- Reforma e sistemit pensional në Kosovë

4. Të ndryshme.

 

Procesverbali