Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

E Hënë, 12.11.2018 13:00 në sallën N 10

R e n d i i d i t ë s:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit të mbajtura, më 22.10.2018 dhe 26.10.2018;

3. Intervistimi i ish-Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës z. Shpend Maxhuni;

4. Të ndryshme.