Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Hënë, 12.11.2018 10:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Raportim në Komision lidhur me zbatimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2013 - 2023. Të ftuar:Skender Reqica - Ministër i Punës, Shyqiri Bytyçi - Ministër i MASHT-it, Uran Ismaili - Ministër i Shëndetësisë, Kujtim Gashi- Ministër i Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe Organizata Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar.

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali