Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Enjte, 08.11.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 19.09.2018
3. Shqyrtimi i kërkesave të profesionistëve shëndetësor;
4. Shqyrtimi i projektligjit për Inspektoratin e punës ;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali