Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Hënë, 05.11.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 2 dhe 17 tetor 2018;
3. Angazhimi i ekspertit për Strategjinë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërparlamentar;
4. Angazhimi i ekspertëve për grupet punuese;
5. Zgjerimi i listës ekzistuese të ekspertëve;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali